JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franziska Patan, BIG ASPERG

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 5

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 12 1 1 1 1 2 1 2
2Salto/Bahn 22 2 2 1 2 1 1 3
3Gradschlag/Bahn 31 3 2 1 2 1 1 1
4Blitz/Bahn 42 2 1 1 2 1 2 2
5Winkel/Bahn 51 3 2 2 2 2 2 2
6Brücke/Bahn 61 1 2 2 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 2 1 1 1 1 1 2
8Netz/Bahn 81 2 1 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 2 1 1 2 2 1 1
10Schleife/Bahn 101 1 1 1 2 2 2 1
11Niere/Bahn 112 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 122 2 2 1 1 1 1 2
13Mittelhügel/Bahn 136 1 1 1 2 1 2 3
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 1 3 1 2
15Passagen/Bahn 152 1 1 1 1 2 2 1
16Laby/Bahn 161 1 1 2 1 2 2 2
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 2 1 2 1 2 2 2
18Rohr/Bahn 181 1 1 4 2 2 1 1

Summe 30 29 23 25 28 30 27 31
Schnitt Eternit: 27,6   Schnitt Beton: 28,3
Ergebnis Eternit: 138   Ergebnis Beton: 85   Gesamtergebnis: 223


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge