JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tom van Diejen, MSC Bensheim-Auerbach

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 17

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 2 2 1 1
2Salto/Bahn 22 2 2 1 2 2 2 2
3Gradschlag/Bahn 32 1 1 1 2 1 1 2
4Blitz/Bahn 42 1 2 2 2 1 2 1
5Winkel/Bahn 52 2 2 1 2 2 2 1
6Brücke/Bahn 61 1 1 2 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 2 1 2 1 1 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 3 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 2 2 1
10Schleife/Bahn 101 2 1 1 2 2 2 2
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 1 1 1 1 2 1 2
13Mittelhügel/Bahn 132 1 1 1 2 2 1 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 1 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 1 2 2 1 1
16Laby/Bahn 162 4 1 2 2 1 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 1 2 2 2 2 2 1
18Rohr/Bahn 181 3 2 1 2 1 1 2

Summe 24 27 23 23 32 31 28 25
Schnitt Eternit: 24,4   Schnitt Beton: 30,3
Ergebnis Eternit: 122   Ergebnis Beton: 91   Gesamtergebnis: 213


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge