JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Luca Hoock, 1. MGC Ladenburg

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 7

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 2 1 1 1 2 2 2
2Salto/Bahn 21 1 2 2 2 2 1 2
3Gradschlag/Bahn 32 1 1 2 1 1 1 2
4Blitz/Bahn 41 1 1 2 7 1 1 2
5Winkel/Bahn 51 1 2 1 3 1 2 1
6Brücke/Bahn 62 1 2 2 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 1 2 2 1 1 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 1 2 3 1
10Schleife/Bahn 103 1 1 1 2 2 2 1
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 2
12Stäbe/Bahn 123 1 3 2 1 2 2 2
13Mittelhügel/Bahn 131 3 4 1 2 2 2 1
14Vulkan/Bahn 141 1 2 1 1 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 1 2 2 2 1
16Laby/Bahn 164 2 1 2 2 2 2 2
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 2 1 1 3 2 1 2
18Rohr/Bahn 182 2 1 1 2 2 1 2

Summe 29 24 28 25 36 31 30 29
Schnitt Eternit: 27,0   Schnitt Beton: 32,3
Ergebnis Eternit: 135   Ergebnis Beton: 97   Gesamtergebnis: 232


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge