JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Elena Weber, 1. BGC Landshut

Kategorie: Schüler weiblich
Platzierung: 1

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 2 1 2 1
2Salto/Bahn 21 1 2 2 2 1 3 2
3Gradschlag/Bahn 31 2 2 1 2 1 1 2
4Blitz/Bahn 41 1 1 1 2 1 2 2
5Winkel/Bahn 51 2 1 1 2 1 2 2
6Brücke/Bahn 61 2 2 2 2 2 3 2
7Doppelwelle/Bahn 72 2 2 1 1 1 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 2 1 1 2 2 2 1
10Schleife/Bahn 102 2 1 1 2 2 2 1
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 122 1 1 2 1 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 1 2 1 2 2
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 1 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 2 2 2 1 1
16Laby/Bahn 161 1 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 1 1 1 2 2 1 2
18Rohr/Bahn 182 1 2 1 1 1 1 2

Summe 23 24 23 22 32 26 32 27
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 30,0
Ergebnis Eternit: 119   Ergebnis Beton: 90   Gesamtergebnis: 209


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge