JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ole Biegler, 1. MGC Mainz

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 7

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 2 1 1 2 1
2Salto/Bahn 22 1 2 2 1 2 3 2
3Gradschlag/Bahn 31 2 1 1 1 2 1 1
4Blitz/Bahn 42 1 1 1 1 2 1 2
5Winkel/Bahn 51 1 2 1 2 2 1 2
6Brücke/Bahn 61 1 2 1 2 1 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 2 2 1 1 2 1 1
8Netz/Bahn 81 1 1 1 1 1 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 1 3 1
10Schleife/Bahn 101 2 1 1 2 2 2 1
11Niere/Bahn 112 1 2 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 1 1 1 2 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 2 1 1 2 2 1 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 2 2 2 2 1 2
16Laby/Bahn 161 2 1 1 2 3 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 1 1 1 1 2 2 1
18Rohr/Bahn 184 1 1 2 1 1 1 1

Summe 25 23 24 22 27 31 30 23
Schnitt Eternit: 23,4   Schnitt Beton: 29,3
Ergebnis Eternit: 117   Ergebnis Beton: 88   Gesamtergebnis: 205


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge