JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patricia Gras, MGC Millennium Lorsch

Kategorie: Jugend weiblich
Platzierung: 2

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 12 2 1 1 2 1 1 1
2Salto/Bahn 21 2 1 1 2 2 2 2
3Gradschlag/Bahn 31 1 2 1 2 1 1 1
4Blitz/Bahn 41 2 2 1 1 2 2 1
5Winkel/Bahn 51 1 2 1 1 2 2 1
6Brücke/Bahn 61 1 2 1 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 1 1 2 1 1 1 1
8Netz/Bahn 81 1 1 1 1 1 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 2 1 2
10Schleife/Bahn 101 1 1 1 2 2 1 1
11Niere/Bahn 114 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 2 1 1 2 1 2 3
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 1 2 2 1 2
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 2 3 2 2 1
16Laby/Bahn 161 4 1 1 2 1 1 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 173 1 1 1 2 2 2 1
18Rohr/Bahn 181 1 1 2 1 1 1 4

Summe 24 25 22 21 31 28 27 27
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 28,7
Ergebnis Eternit: 119   Ergebnis Beton: 86   Gesamtergebnis: 205


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge