JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Sebastian Heckmann, 1. MGC Ladenburg

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 4

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 12 2 1 2 2 1 2 1
2Salto/Bahn 21 1 2 2 3 2 3 2
3Gradschlag/Bahn 32 1 2 2 1 2 2 1
4Blitz/Bahn 41 1 1 1 2 1 3 2
5Winkel/Bahn 51 2 1 1 1 2 2 2
6Brücke/Bahn 62 2 2 1 2 2 2 1
7Doppelwelle/Bahn 71 2 2 2 1 1 1 1
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 1 1 1
10Schleife/Bahn 102 1 1 1 2 2 1 1
11Niere/Bahn 112 1 2 1 1 1 1 4
12Stäbe/Bahn 122 1 1 1 2 2 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 1 3 1 2 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 2 2 3 1 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 1 2 2 2 3
16Laby/Bahn 161 1 1 1 3 2 2 2
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 2 1 1 2 2 2 2
18Rohr/Bahn 182 2 1 1 1 1 1 2

Summe 26 24 23 23 34 30 32 29
Schnitt Eternit: 25,0   Schnitt Beton: 32,0
Ergebnis Eternit: 125   Ergebnis Beton: 96   Gesamtergebnis: 221


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge