JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Tobias Schwarz, MSK Olching

Kategorie: Schüler männlich
Platzierung: 3

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 2 1 2 1
2Salto/Bahn 22 2 2 1 1 3 2 2
3Gradschlag/Bahn 32 2 1 1 2 2 2 2
4Blitz/Bahn 41 2 1 1 2 2 1 1
5Winkel/Bahn 52 1 2 1 1 2 2 2
6Brücke/Bahn 62 1 2 1 3 2 2 1
7Doppelwelle/Bahn 72 2 2 2 1 1 1 1
8Netz/Bahn 81 2 1 1 2 2 1 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 2 1 2 2
10Schleife/Bahn 101 1 1 1 2 1 1 1
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 121 1 1 1 1 2 1 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 1 2 1 1 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 2 1 1
15Passagen/Bahn 152 1 1 1 3 4 1 2
16Laby/Bahn 161 2 1 1 2 1 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 171 2 2 1 1 2 1 2
18Rohr/Bahn 182 1 1 1 1 1 1 2

Summe 25 25 23 19 31 31 25 25
Schnitt Eternit: 23,4   Schnitt Beton: 29,0
Ergebnis Eternit: 117   Ergebnis Beton: 87   Gesamtergebnis: 204


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge