JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marcel Staudt, MC Schriesheim

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 25

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 2 1 1 2 2 1 1
2Salto/Bahn 22 2 3 2 3 3 2 2
3Gradschlag/Bahn 32 2 1 2 1 1 2 1
4Blitz/Bahn 42 1 1 1 1 2 4 4
5Winkel/Bahn 51 1 3 1 2 1 3 1
6Brücke/Bahn 62 1 2 1 2 2 2 2
7Doppelwelle/Bahn 71 2 2 1 3 1 1 2
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 1 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 1 1 2 1
10Schleife/Bahn 101 1 2 2 3 1 1 2
11Niere/Bahn 113 1 1 1 1 1 1 1
12Stäbe/Bahn 122 2 3 3 2 2 2 2
13Mittelhügel/Bahn 131 2 3 1 2 1 1 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 3 2 2 1
15Passagen/Bahn 152 1 2 1 3 3 2 2
16Laby/Bahn 162 1 1 1 3 2 2 2
17Stumpfe Kegel/Bahn 173 1 1 1 2 1 1 1
18Rohr/Bahn 181 2 1 2 1 1 1 2

Summe 29 25 30 24 37 29 31 29
Schnitt Eternit: 27,4   Schnitt Beton: 32,3
Ergebnis Eternit: 137   Ergebnis Beton: 97   Gesamtergebnis: 234


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge