JLP/U23 2019


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Erik Dettmer-Melendez, BGV Backumer Tal Herten

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 16

E1 E2 E3 E4 B5 B6 B7 E8
1Pyramiden/Bahn 11 1 1 1 1 2 1 2
2Salto/Bahn 21 1 2 2 2 2 2 2
3Gradschlag/Bahn 31 1 1 1 2 1 1 2
4Blitz/Bahn 42 1 2 1 4 1 2 1
5Winkel/Bahn 51 2 1 2 1 1 2 2
6Brücke/Bahn 61 2 2 2 2 1 2 2
7Doppelwelle/Bahn 72 1 2 1 1 1 1 1
8Netz/Bahn 81 1 1 1 2 2 2 1
9Schüssel/Bahn 91 1 1 1 3 1 4 1
10Schleife/Bahn 101 1 1 2 1 3 1 3
11Niere/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 2
12Stäbe/Bahn 121 1 1 1 2 1 2 1
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 1 2 2 2 1
14Vulkan/Bahn 141 1 1 1 2 1 1 1
15Passagen/Bahn 152 2 2 1 2 2 4 1
16Laby/Bahn 161 1 1 1 2 2 2 1
17Stumpfe Kegel/Bahn 172 1 1 1 2 2 2 2
18Rohr/Bahn 181 2 3 1 1 1 1 2

Summe 22 22 25 22 33 27 33 28
Schnitt Eternit: 23,8   Schnitt Beton: 31,0
Ergebnis Eternit: 119   Ergebnis Beton: 93   Gesamtergebnis: 212

Strafen

Runde Bahn Stufe Grund
810ARegelverstoß


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Herren U23 | Damen U23 | Teams - JLP | Teams - U23 | Verwarnung/Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge