Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Christian Zielaff, 1. MSC Wesel 6.6.1966

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 3

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Vulkan/Bahn 21 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1
3Gradschlag m.H./Bahn 31 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2
4Niere/Bahn 41 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2
5Rohr/Bahn 53 3 2 2 1 3 2 2 1 3 3 3
6Salto/Bahn 62 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2
7Stumpfe Kegel/Bahn 72 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
8Schüssel/Bahn 81 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2
9Brücke/Bahn 92 2 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1
10Winkel/Bahn 101 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1
11Hochplateau/Bahn 111 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
12Doppelwelle/Bahn 122 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
13Mittelhügel/Bahn 131 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1
14Töter/Bahn 141 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1
15Passagen/Bahn 151 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3
16Schleife/Bahn 161 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
17Laby/Bahn 171 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
18Blitz/Bahn 181 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Summe 25 28 25 30 19 29 23 28 22 30 25 28
Schnitt Eternit: 23,2   Schnitt Beton: 28,8
Ergebnis Eternit: 139   Ergebnis Beton: 173   Gesamtergebnis: 312


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge