Deutsche Jugendmeisterschaft


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Manuel Szablikowski, 1. MGC Mainz

Kategorie: Jugend männlich
Platzierung: 2

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12
1Pyramiden/Bahn 11 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2
2Vulkan/Bahn 21 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1
3Gradschlag m.H./Bahn 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
4Niere/Bahn 41 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
5Rohr/Bahn 52 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
6Salto/Bahn 62 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1
7Stumpfe Kegel/Bahn 72 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
8Schüssel/Bahn 81 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3
9Brücke/Bahn 91 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2
10Winkel/Bahn 101 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Hochplateau/Bahn 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Doppelwelle/Bahn 122 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2
13Mittelhügel/Bahn 131 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
14Töter/Bahn 141 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1
15Passagen/Bahn 151 3 1 2 4 2 1 2 1 2 1 2
16Schleife/Bahn 162 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2
17Laby/Bahn 171 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
18Blitz/Bahn 181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summe 24 29 21 26 24 27 23 27 25 27 24 28
Schnitt Eternit: 23,5   Schnitt Beton: 27,3
Ergebnis Eternit: 141   Ergebnis Beton: 164   Gesamtergebnis: 305


Schüler weiblich | Schüler männlich | Jugend weiblich | Jugend männlich | Nur Mannschaftsspieler | Teams - Schülermannschaften | Teams - Jugendmannschaften | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge